Outdoor Media Přehled

+74% spotřebitelů vidí Billboardy každý den.

Outdoor Media jsou největší hnací silou webového provozu pro mladé lidi

Reference: